top of page
  • Skribentens bildAlina Weckström

Hur man kan vara förberedd på klimakteriet

Uppdaterat: 18 jan. 2023

Dr. Isis Amer-Wåhlin, Olivias medicinska chefsrådgivare driver 2Heal Medical, en privat hälsoklinik i Stockholm som hjälper dig att optimera din hälsa nu för att förebygga framtida sjukdomar. Olivia träffade henne för att prata om varför förebyggande sjukvård är avgörande för klimakteriet.

–Förbättra hela din kropp och du förbättrar ditt allmänna välbefinnande. Detta kommer att stötta din hormonproduktion under klimakteriet, säger hon.Medan hon arbetade inom det traditionella sjukvårdssystemet i Sverige arbetade gynekolog, kvinnohormonhälsospecialist och Olivias chefsmedicinska rådgivare Dr. Isis Amer-Wåhlin för att skapa ett mer värdebaserat sjukvårdssystem. Det är då kvaliteten på vården prioriteras framför mängden patienter som ses. Värdebaserad sjukvård utvecklades så att patienter kunde få mer tid och kvalitetsstöd för sina hälsoproblem. Efter nästan två decennier i ledande befattningar på sjukhus över hela Sverige tröttnade Isis på att arbeta mot strömmen. Systemet var för svårt att förändra.


Den största utmaningen enligt Isis, som sedan 2019 driver och äger en privat klinik som heter 2Heal Medical, är att specialistläkare behandlar ett organ i taget. De arbetar sällan tillsammans med andra specialister för att få nya insikter om patientens allmänna hälsa. När det inte finns tid eller resurser att se på hela hälsobilden, säger hon, finns det en risk att nyanserade och oväntade grundorsaker till en sjukdom förblir oåtgärdade tills situationen är kritisk.


– Människor med kroniska sjukdomar får ofta inte det stöd som leder till deras långsiktiga förbättring eftersom de bara får sina symptom lindrade. Det här skrapar på ytan, säger hon.


Förebyggande sjukvård och samverkan mellan områden och expertis

Hon grundade 2Heal Medical för att hjälpa människor att förstå sin hälsosituation genom att ta reda på hur varje patients kropp fungerar ner till cellnivå. Många faktorer, såsom en persons gener, miljö och livsstil analyseras. En helhetsbild skapas sedan som hjälper till att tillgodose särskilda behov. Kanske hittas en viss vitaminbrist som bidrar till nedstämdhet. Detta tillvägagångssätt kallas funktionell medicin, som Isis studerade i USA.


På Isis klinik arbetar en rad experter med blandad bakgrund inom nutrition, hälsa, medicin och psykologi tillsammans för att optimera människors hälsa även om det inte finns några direkta tecken på sjukdom. Målet är att skapa ett skyddsnät nu för att skydda kroppen när den blir mer sårbar i framtiden. Detta kallas förebyggande medicin.


Skydda framtiden dig när hormonnivåerna förändras under klimakteriet

Det förebyggande förhållningssättet till hälsa är särskilt relevant för kvinnor som närmar sig klimakteriet, säger Isis. Under klimakteriet sjunker dina nivåer av östrogen och progesteron naturligt. Förutom att utveckla och underhålla det kvinnliga reproduktionssystemet, skyddar östrogen också mot hjärt- och skelettsjukdomar och bidrar även till kognitiv hälsa. Så när östrogenet minskar ökar risken för dessa sjukdomar. En annan förändring som sker under klimakteriet är att stresskänsligheten ökar.


– Varje gång du går igenom en stressig period frisätter din kropp stresshormoner som använder resurser från reproduktionssystemet. Under klimakteriet är dessa nivåer låga, så det sätter en större belastning på din kropp, säger Isis.


Det betyder att du behöver ha rätt livsstilsrutiner på plats för att stödja din hormonproduktion under klimakteriet. Att känna din kropp, din familjehistoria och hälsorisker är nyckeln, säger Isis, för då kan du ta steg redan idag som kan ge din kropp det skydd den behöver när din kropp förändras och hälsoriskerna ökar.


Klimakteriets hälsoutmaningar

Med klimakteriet är den huvudsakliga frågan hon ser inom vården brist på kunskap. Läkare misslyckas ofta med att identifiera vissa symptom som en del av en kvinnas klimakteriet och ordinerar sedan fel mediciner som ofta förvärrar situationen, säger hon.


– Det är viktigt att känna igen när symptom är kopplade till klimakteriet. När de är svåra att peka ut leder det till förvirring och osäkerhet. Det är lättare att förstå vad du går igenom om någon förklarar att detta är en naturlig fas. Det är så du kan få befogenhet att ändra ditt förhållningssätt, säger Isis.


Varför är Olivia viktig för att överbrygga kunskapsklyftan i klimakteriet?

– Olivia hjälper kvinnor i klimakteriet att förstå och ansluta till den fas de befinner sig i och de livsstilsförändringar de kan göra självständigt. Olivia kan till och med göra läkarkåren mer medveten och kunnig om vad som händer under klimakteriet, säger hon.


Livsstilsförändringar för att stötta din hälsa under klimakteriet

En del av att täppa till kunskapsklyftan om klimakteriet handlar om att skapa medvetenhet om rätt livsstilsförändringar som kan göras före, under och efter klimakteriet. Att öka medvetenheten om klimakteriet och dess effekter på hälsan kan hjälpa kvinnor att förbereda sig för det och ta det på allvar ännu tidigare, till exempel när du planerar din första graviditet, säger Isis.


Under fertila åldern och även förklimakteriet kan du förbättra din situation mycket genom att förbättra din livsstil, säger hon. Detta inkluderar att titta på din kost, hur du sover, kvaliteten på dina relationer och hur mycket du rör dig.

–Om du förbättrar hela din kropp och arbetar med alla dessa delar kommer du att förbättra ditt allmänna välbefinnande, säger Isis.


Hon inser också att livet kan vara komplicerat, och ibland kan det vara praktiskt taget utmanande att göra förändringar. Din hälsa kan drabbas av oförutsedda händelser eller utmaningar. Det är bättre att börja där du är än att inte göra någonting alls, säger hon.


– Om du inte har tagit upp vissa aspekter av din hälsa tidigare, är det dags nu. För mig är klimakteriet inte bara slutet på fertiliteten utan en fas som ger många möjligheter till positiv förändring och reflektion om man hanterar det på ett bra sätt, säger Isis.


Namn: Isis Amer-Wåhlin

Ålder: 62.

Bor i: Stockholm, Sverige

Familj: Man och 3 barn

Gör:

  • MD, PhD vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet, Sverige.

  • Seniorkonsult inom Women’s Health, med internationell bakgrund som klinisk expert.

  • Civilingenjör i Systemsäkerhet och den mänskliga faktorn från Lunds Tekniska Högskola.

  • Lång bakgrund som medicinsk rådgivare på Hälsoförvaltningen i Region Stockholm

  • Tidigare chef för Stockholms läns landstings innovationsnämnd

  • Har arbetat inom Life-Science-branschen med medicinsk marknadsföring, marknadstillträde och e-hälsa.

  • Senior forskare inom digital hälsovård vid RISE, Sveriges Forskningsinstitut

  • Grundare av 2Heal Medical


Isis 5 tips för ett hälsosamt liv under klimakteriet

Du kanske har hört dem förut, men de är beprövade och kan förbättra ditt välbefinnande avsevärt när de åtgärdas och optimeras. Här är de väsentliga livsstilsfaktorerna som du kan arbeta på för att trivas under klimakteriet.


"Om du optimerar dessa fem saker kommer du att ha det mycket bättre. De är grundläggande mänskliga saker. Vi är en del av ett mycket större system, så vi måste ta itu med alla dessa aspekter”

Greens, avocado, kale, vegetables, bowl
Ett hälsosamt liv under klimakteriet innebär att titta på din kost, sömn, träning, hur du underhåller dina relationer och hanterar stress, säger Dr Isis Amer-Wåhlin

1. Näring "Mat är medicin. Näring påverkar din hälsa på ett avgörande sätt - du kan förändra hela ditt genetiska uttryck genom att ändra din näring. Ta bort saker som orsakar problem och lägga till saker som fungerar. Det måste skräddarsys för dig. Tänk på ursprunget av maten. Detta påverkar näringsnivåerna. Vilken typ av näring finns i maten? Var odlades grönsakerna? Hur var situationen för korna och lammen?


2. En god natts sömn ”Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska återhämta sig och bearbeta intryck. Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, hjärtfrekvensen och kroppstemperaturen sjunker, andningen minskar och musklerna slappnar av. I delar av hjärnan minskar aktiviteten. Samtidigt lagras minnen och ny kunskap och nya intryck bearbetas.


När du sover aktiveras kroppens immunförsvar och viktiga hormoner bildas. Samtidigt minskar produktionen av stresshormoner. Att få tillräckligt med sömn kan minska risken för sjukdomar som höga blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, depression och utmattningssyndrom."


3. Träning "Fysisk träning, extremt viktig och har ofta bättre effekt än medicin." Läs om fördelarna med styrketräning här.


4. Sunda relationer "Relationer är avgörande för din hälsa, problematiska relationer belastar din kropp. Din relation till dig själv är också väldigt viktig så det kan vara en bra idé att arbeta med att ta itu med gamla trauman om de kommer på en psykolog.”


5. Hantera stress väl "Det är inte alltid möjligt att ta bort stress, men det finns sätt att minimera effekterna av stress på din kropp" Olivia har ett stresslindringsprogram som hjälper dig att hantera din stress i appen. Ladda ner idag om du inte redan har gjort det.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page