top of page
 • Skribentens bildCrystal Rose-Wainstock

Skål! Vad du behöver veta om alkohol och klimakteriet

Uppdaterat: 13 dec. 2022

Vill du lära dig mer om klimakteriet? Ladda ner Olivia-appen för att utforska digitala KBT-baserade program som lindrar symptom, över 100 artiklar, tracking och mycket, mycket mer för dig som är i klimakteriet. Du hittar appen via Appstore.


Varva ner i lokala baren efter en lång arbetsdag. Fira en familjemedlems bröllop med en skål champagne. Tjejsnack över ett glas vin med gamla vänner. Dessa är alla situationer där alkoholkonsumtion ofta är integrerad i våra liv.


Riskerna och fördelarna med att dricka alkohol är ganska allmänt kända. Akuta risker som att köra påverkad sänds i kvällsnyheterna. Och risker relaterade till mer kronisk, långvarig exponering för alkohol inkluderar allvarligare saker såsom leverskador.

Three women stand around a table drinking wine, smiling.
Alkohol är en viktig del av många kulturer runt om i världen. Men hur påverkar det klimakteriet?

Det finns också en del forskning som stödjer måttlig alkoholförtäring, som att det kan stötta ben- och hjärthälsa, även om detta granskas på nytt.


Men vad är sambandet mellan alkoholkonsumtion och klimakteriet? Hur påverkar alkohol klimakteriebesvär? Kan alkohol göra klimakteriebesvär värre?


Låt oss utforska några av sätten alkohol kan påverka din klimakterietupplevelse. Och sedan ska vi ta en titt på några strategier du kan använda för att ändra ditt förhållande till alkohol om du så önskar.


Riktlinjer för alkoholkonsumtion

Låt oss först ta en titt på riktlinjerna för alkoholkonsumtion. Hur mycket vin ska du egentligen dricka per vecka?


Riktlinjerna för alkoholkonsumtion varierar från plats till plats och över tid, så att avgöra exakt hur mycket som är för mycket kan vara svårt. Men fler och fler inser de långsiktiga och akuta riskerna med att dricka alkohol, och föreslår ofta att man avstår från alkohol helt och hållet.


Men om du väljer att dricka alkohol rekommenderar många hälsomyndigheter att du använder måttlighet. Men vad betyder det?


Enligt Centers for Disease Control (CDC) rekommenderas vuxna att begränsa alkoholkonsumtionen till en drink per dag för kvinnor och två drinkar per dag för män. De definierar en drink som:

 • 50 cl öl

 • 15 cl vin

 • 4 cl sprit

Som med allt du intar, kan sättet det interagerar med dina kroppssystem variera beroende på ett antal faktorer. Att ta en öl då och då är till exempel en annan typ av exponering än om du tar en öl varje dag vid middagen. Eller om du hetsdrinkar varje helg.


Och hur alkohol påverkar din kropp kan vara annorlunda än hur det påverkar någon annan. När man överväger riskerna med att dricka alkohol generellt, ju mer du konsumerar, desto mer sannolikt är det att du upplever negativa biverkningar. Och om du dricker mer sällan eller i mindre mängder är det troligtvis mindre troligt att du ser de negativa effekterna, vare sig de är akuta eller kroniska.

A glass with clear liquid, ice, and a lime slice sits on a table.
Hur alkohol påverkar klimakteriets symptom kan variera från person till person.

Alkohol och klimakteriet

Så när det kommer till alkohol och klimakteriet finns det många olika skärningspunkter, då det kan påverka olika klimakteriebesvär och kroppsfunktioner.


Tyvärr för de som njuter av ett glas vin då och då, är de flesta av de potentiella effekterna ganska negativa. Med detta sagt upplever varje person klimakteriet på olika sätt. Och varje person kan uppleva biverkningarna av alkohol på olika sätt.


Låt oss ta en närmare titt på några av sätten alkohol kan påverka specifika aspekter av din klimakterietupplevelse.


Hormonella obalanser

Du kanske inte associerar att dricka alkohol med hormoner, men alkoholkonsumtion har visat sig ibland leda till en ökning av östrogennivåerna i kroppen. Det krävs fortfarande mer forskning på ämnet, men viss forskning tyder på att alkohol är östrogen. Detta innebär att östrogennivåerna kan öka efter att ha intagit alkohol, eller att dricka alkohol kan ha liknande effekter som en ökning av östrogen.


Hos yngre personer kan detta innebära störningar i menstruationscyklerna. Och hos de som går igenom klimakteriet kan det innebära en ännu större hormonell obalans än vanligt.


Hormoner är nyckeln till klimakteriet, framför allt balansen mellan progesteron och östrogen, och att dricka alkohol kan orsaka obalans. Denna obalans kan leda till en ökad risk för östrogenrelaterade cancerformer (viss bröstcancer), störningar i humöret och en ökning av vasomotoriska symptom.


Som med mycket forskning relaterad till reproduktiv hälsa och klimakteriet, finns det fortfarande många frågor om hur exakt allt detta hänger ihop och vilka samband som är orsakssamband. Men generellt, för att undvika hormonobalanser, kan det vara användbart att undvika att dricka för mycket alkohol.


Vasomotoriska symptom

Värmevallningar och nattliga svettningar är två av de mest kända symptomen på klimakteriet. Dessa typer av vasomotoriska symptom orsakas av förändringar i hormonnivåer, särskilt östrogen. Svängningar i hormoner gör att din hjärna inte fungerar riktigt som den brukade. Hypotalamus, den del av hjärnan som ansvarar för temperaturreglering, kan nämligen ge din kropp signaler som gör att du svettas för att svalna av, vilket orsakar värmevallningar och nattliga svettningar.


Forskning som undersöker sambandet mellan att dricka alkohol och vasomotoriska symptom tyder på att regelbunden alkoholkonsumtion är ganska starkt korrelerad med en ökad risk för värmevallningar och nattliga svettningar. Kort sagt, om du dricker alkohol regelbundet kan du uppleva fler vasomotoriska symptom under klimakteriet. Och dina symptom kan vara mer märkbara.


Tarmhälsa

Tarmhälsa är verkligen viktigt under klimakteriet. Och detta är ett annat område som kan påverkas direkt av alkoholkonsumtion.


Med en mångsidig tarmmikrobiom kan matsmältningssystemet fungera korrekt. Nyligen genomförda studier har tittat på sambandet mellan tarmhälsa och andra system i kroppen, särskilt hjärnans funktion.

A bowl of grains and fruit sit on a counter
Tarmhälsa är kopplad till hjärnans hälsa genom tarm-hjärnaxeln. Alkohol kan störa detta system.

Tarm-hjärna axeln

Gut-brain axis (GBA) är ett system i kroppen där hjärnan och tarmen kommunicerar. Tarmhälsa har visat sig påverka mental hälsa och hjärnans övergripande funktion.


Och kommunikationen mellan dessa system är dubbelriktad. En frisk tarm stöder en frisk hjärna. Och en frisk hjärna stöder en frisk tarm.


Så, hur påverkar alkohol axeln tarm-hjärna? Att dricka alkohol kan störa din tarmmikrobiom. Istället för att främja mångfald i tarmmikrobiomet kan alkohol utplåna några av de hjälpsamma mikroberna i din matsmältningskanal.


Denna störning kan leda till ett antal symptom och tillstånd, såsom:

 • Fetma

 • Metaboliskt syndrom

 • Endometrios

 • Polycystiskt ovariesyndrom

 • Kardiovaskulär sjukdom

 • Nedsatt kognitiv funktion

Om en frisk tarm främjar hjärnans hälsa, kan en nedsatt tarm på grund av alkoholkonsumtion också leda till störningar i hjärnans funktion.


Hjärnans hälsa

Det borde vara klart vid det här laget att effekterna av att dricka alkohol inte är begränsade till ett system i kroppen. Och vi har redan berört hur hormonella obalanser kan leda till symptom i olika delar av kroppen. Ytterligare ett område som påverkas av att dricka alkohol är hjärnan.


Förutom de möjliga effekterna associerade med hormonobalanser, påverkas hjärnans hälsa mer generellt av alkohol på ett par andra sätt.


Hippocampus och alkohol

För det första, när man tittar på kroniska biverkningar, har studier visat att även måttliga drickare var mer benägna att få skador på hippocampus än de som inte drack. Faktum är att de måttliga drickarna i studien var tre gånger mer benägna att visa atrofi av hippocampus.


Detta innebär att funktioner relaterade till minnesbearbetning och inlärning kan påverkas när alkohol konsumeras. Detta överväger inte ens mer akuta hjärnfunktionsproblem som uppstår när du konsumerar alkohol. Tänk: försenad reaktionstid och försämrat omdöme.


Kognitiv funktion

Studien fann också att de som drack mer alkohol visade minskningar i hjärnvävnadens integritet och vissa kognitiva funktioner, som förmågan att återkalla lämpliga ord och kategorier mätt i kliniska tester för lexikalt flyt. Med personer som upplevde alkoholberoende fanns det också en ökad risk för demens och andra kognitiva störningar över tid.


De i klimakteriet kan uppleva förändringar i hjärnans funktion på grund av fluktuationer i hormoner även utan alkohol med i bilden. En av östrogens huvuduppgifter när det gäller hjärnan är att hjälpa till att skapa energi. Lång historia kort, östrogen hjälper din hjärna att metabolisera glukos till energi. Vilket hjälper dig att tänka och bearbeta och göra alla de saker du behöver din hjärna för att göra.


Klimakteriet och hjärnan

Detta betyder att när östrogennivåerna fluktuerar och minskar under klimakteriet, har din hjärna inte samma mängd energi. Detta visar sig som följande neurologiska symptom under klimakteriet:

 • Sömnlöshet

 • Värmevallningar

 • Nattsvettningar

 • Ångest

 • Depression

 • Hjärndimma

Tillsats av alkohol under denna tid kan förvärra dessa symptom och orsaka långvarig skada på din hjärna vid långvarig exponering.


Benhälsa

De i klimakteriets fas av livet har en ökad risk för osteoporos. Och det visar sig att en ökad risk för benskörhet också är förknippad med alkoholkonsumtion.


Även om det kan finnas några svaga bevis för att måttligt drickande ibland kan skydda benhälsan, visar forskningen tydligt att regelbunden, tyngre alkoholkonsumtion (exakt hur tung är oklart), särskilt under ung vuxen ålder, är kopplad till minskad benkvalitet. Forskningen tyder också på att effekterna av alkoholförtäring på benhälsan inte kan vändas genom att sluta dricka. När skadan är skedd är den skedd.


Den goda nyheten är dock att det aldrig är för sent att göra livsstilsförändringar för att undvika ytterligare skador på din benhälsa. Med vissa förändringar i fysisk aktivitet och kost kan du kanske förhindra ytterligare försämring av dina ben.


Mental hälsa

Direkta effekter av alkohol på mental hälsa

Alkohol är ett deprimerande medel. Det betyder att när du dricker alkohol bromsas kommunikationen från din hjärna till resten av din kropp genom nervcellerna och sändarna. Detta kan orsaka förändringar i koordination och koncentration. I små mängder kan det också leda till känslor av hämning och till och med avslappning.


I större mängder och över tid kan alkohol dock orsaka skador på sändarna och hur hjärnan kommunicerar med kroppen. Detta kan leda till ökad tolerans och till och med beroende. I grund och botten behöver din kropp mer av det depressiva ämnet, alkohol i det här fallet, för att uppnå samma resultat.


Och akut ångest kan vara resultatet av att alkohol stör balansen mellan serotonin och andra signalsubstanser i hjärnan. Större mängder alkohol är förknippade med en ökad risk för depressiva symptom medan drickande och ångestsymptom är förknippade med abstinens.


Den goda nyheten är att även om alkoholkonsumtion i alla skeden av livet kan leda till ökade risker för ångest och depression, och de i klimakteriet redan löper en större risk för dessa symptom, finns det inga tydliga bevis för att alkoholkonsumtion under klimakteriet förvärrar dessa symptom.

A woman is smiling and looking back behind her.
Din mentala hälsa kan påverkas av både alkohol och klimakteriet.

Indirekta effekter av alkohol på mental hälsa

Med det sagt kan alkohol indirekt påverka mental hälsa på ett antal sätt. Potentiella utmaningar som skapas av alkoholberoende eller ännu mer måttlig konsumtion kan orsaka förödelse för mental hälsa och allmänt välbefinnande.


Både klimakteriet och alkoholförtäring kan leda till följande utmaningar som kan påverka din mentala hälsa:

 • Sömnstörningar

 • Svårigheter att anpassa sig till förändringar i livet

 • Felkommunikation med nära och kära

 • Ansträngda personliga relationer

Alkohol kan leda till ökad ångest och depression direkt genom att nivåerna av serotonin och andra signalsubstanser i hjärnan förändras. Det kan också göra livets förändringar och utmaningar svårare att hantera.


Början av klimakteriet

Slutligen har uppkomsten av klimakteriet, det vill säga när klimakteriet börjar, kopplats till alkoholkonsumtion i ett antal studier. Forskningen visar att klimakteriet börjar i genomsnitt 2,2 år senare för de som dricker 5-7 dagar i veckan än de som inte dricker alkohol. Data tyder också på att även de som dricker mer måttligt kan börja klimakteriet lite senare än de som inte dricker.


Vissa undersökningar tyder på att denna senare uppkomst orsakas av ökade nivåer av östrogen på grund av alkoholkonsumtion eftersom alkohol verkar vara östrogen, medan andra hävdar att ytterligare faktorer kan spela in (andra livsstilsfaktorer, genetik, etc).


Mer forskning behövs på detta område för att verkligen förstå det möjliga sambandet mellan alkohol och östrogen, men om alkoholförtäring faktiskt ökar exponeringen för östrogen, kan det bli positiva effekter. Till exempel är ökad exponering för östrogen associerad med hjärnans och benhälsa som nämnts tidigare.


För tillfället är forskningen lite otydlig om de möjliga fördelarna inom detta område, så varje individ bör väga de möjliga för- och nackdelarna med alkoholförtäring i förhållande till sin hälsa och allmänna välbefinnande.


Drick måttligt

Okej, så att intag av alkohol kan ha en inverkan på en mängd olika aspekter av din upplevelse av klimakteriet och ditt allmänna välbefinnande. Vad kan du göra med denna information?


Om du är orolig över hur mycket eller hur ofta du dricker alkohol är det viktigt att söka stöd från kvalificerade yrkespersoner. Det kan vara bra att prata med din läkare för att få mer information om lokala resurser för att minska eller sluta dricka alkohol.


Om du inte är riktigt orolig över hur mycket eller hur ofta du dricker alkohol, men du tror att det kanske kan vara användbart att träna lite mer måttfullhet, kan följande tips vara något för dig.


För det första är det viktigt att inse att upprättandet av en hälsosam relation med alkohol ser olika ut för alla. Oavsett om du är orolig för din hälsa under klimakteriet, eller om du vill spara lite pengar som annars spenderas på drinkar under helgen, oavsett orsaken till att du ändrar ditt förhållande till alkohol, är ditt beslut giltigt.


Nu kommer några tips för att integrera måttfullhet i ditt förhållande till alkohol.


Observera och reflektera

Genom att observera och notera när du konsumerar alkohol kan du få en tydlig bild av din utgångspunkt. Att observera dina känslor och det sammanhang du befinner dig i när du dricker alkohol kan också vara insiktsfullt. Till exempel kanske du märker att du alltid vill ha ett glas vin efter att ha besökt din syster. Eller när du är under press på jobbet.


Att bara lägga märke till och reflektera över dina känslor när du vanligtvis dricker kan hjälpa dig att observera alla mönster och fatta välgrundade beslut om eventuella förändringar du vill genomföra.

Screenshot of the tracking feature in Olivia menopause app.
Du kan tracka vanor, symptom och medicinering i Olivia appen.

Tracka hur mycket och hur många

Förutom att tracka dina känslor är tracking av din alkoholförtäring ett bra sätt att verkligen få en känsla av ditt förhållande till alkohol. Och det kan vara ett användbart verktyg för att minska hur mycket eller hur ofta du dricker.


I Olivia-appen kan du till exempel tracka din alkoholförbrukning och till och med göra anteckningar om hur du mår, när du funderar på att dricka och vilka strategier som fungerar bäst för dig för att minska hur mycket du dricker.


Det finns också massor av andra fantastiska appar som kan vara användbara för detta ändamål. Om du är lite mer gammaldags, kanske du plockar fram en ny dagbok för att hålla reda på hur mycket du dricker också. Vad som än fungerar för dig, kör på det!


Göra en plan

Ett annat viktigt steg för att moderera din alkoholkonsumtion inkluderar att göra en plan och sätta upp mål för dig själv. Vad hoppas du uppnå genom att dämpa ditt drickande?


Sätt upp specifika mål som är uppnåeliga och realistiska. Du kanske till exempel vill begränsa drickandet under veckan eller till ett visst antal gånger per månad.


När du har ett par specifika mål i åtanke, skriv ner dem. Håll dem nära. Och gör en plan för hur du kan uppnå dem. Det kan vara knepigt att tacka nej till en utekväll med vänner om det inte stämmer överens med dina nya mål. Hur ska du hålla dig alkoholfri under denna utflykt? Vad kan du säga till dina vänner?


Genom att göra en plan för dessa situationer är du beredd att ta itu med dem när de dyker upp. Kom ihåg att ditt val att ändra ditt förhållande till alkohol är giltigt, och du är inte skyldig någon en förklaring.


Och du kan fortfarande njuta av en utekväll med vänner även om du inte dricker. Trycket att dricka kan dock vara svårt att navigera om du inte har en plan.


Öva

Ok, så du har några mål och en plan. Du trackar dina känslor och hur mycket du dricker, och du bygger en ny relation med alkohol. Även efter allt detta kan det ibland fortfarande vara utmanande att hålla sig till planen.


Ett sätt att göra det lite lättare är att öva. Träna på att säga vad du tänker säga till dina vänner och familj om de erbjuder dig en drink. Träna på att svara kollegor om de bjuder in dig till happy hour. Genom att vara förberedd kan du ta lite av pressen från dig själv i stunden att hitta på något då!


Och återigen, du kan fortfarande vara social och njuta av evenemang med andra samtidigt som du minskar din alkoholförbrukning. Du behöver inte vara ensam hemma bara för att du inte dricker vin den här månaden.


Hitta support

Lyckligtvis för alla som är intresserade av att ändra sitt förhållande till alkohol, det finns massor av fantastiska resurser och grupper tillgängliga. Du kanske tänker på traditionella program som Anonyma Alkoholister (AA) när du tänker på att hitta stöd, men det finns många andra alternativ som passar alla typer av människor var de än befinner sig på sin resa.


Att utforska resurser och hitta gemenskaper som passar den du är kan vara viktigt för en positiv upplevelse. Du kan prova att söka efter grupper med nyfikna människor online eller efter personer som vill delta i specifika hobbyer utan alkohol i ditt närområde (bokklubbar utan alkohol, alkoholfri camping, nykter matprovningar).


Följande resurser kan vara användbara när du utforskar ditt förhållande till alkohol:

Olivia är inte anslutna till dessa resurser, men du kanske tycker att de är värdefulla ändå. Som alltid, om du är orolig över specifika symptom du kan uppleva eller om du har specifika medicinska frågor som du vill ha svar på, så bör du rådfråga din läkare. Det finns mycket bra information där ute, men din läkare kan hjälpa dig att svara på specifika frågor om din personliga upplevelse.

Three women stand proudly overlooking a colorful bay.
Kunskap är makt! Du har vad som krävs för att hålla dig frisk och stark under klimakteriet.

Gå framåt

Okej! Så vi har utforskat några olika sätt alkohol kan påverka din hälsa och övergripande välbefinnande under klimakteriet. Det kan påverka många olika system i kroppen och aspekter av ditt liv. Och tyvärr är de flesta effekterna ganska negativa.


Vi har också tittat på några specifika tips och knep som du kan använda för att förändra ditt förhållande till alkohol. Det du bör tänka på om allt detta är att du inte är ensam! Även om du kan känna dig ensam ibland.


En guldkant i allt detta är att det aldrig är för sent att göra justeringar i din livsstil. Oavsett vad ditt förhållande till alkohol har varit tidigare, behöver du inte behålla samma mönster. Du har kraften att ta hand om din hälsa och ditt välbefinnande under klimakteriet och därefter.


Klausul: Denna webbplats tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Informationen, inklusive men inte begränsad till text, grafik, bilder och annat material som finns på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål. Inget material på denna webbplats är avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare med dina frågor angående ett medicinskt tillstånd eller behandling. Ignorera ej professionell medicinsk rådgivnin och vänmed att söka vård på grund av något du har läst på denna webbplats.


Referenser:

 1. “Alcohol.” https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/moderate-drinking.htm Accessed 13 September 2022.

 2. “Alcohol consumption and brain health.” https://doi.org/10.1136/bmj.j2645 Accessed 13 September 2022.

 3. “Alcohol, anxiety, and depressive disorders.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6876499/ Accessed 13 September 2022.

 4. “Alcohol and Other Factors Affecting Osteoporosis Risk in Women.” https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh26-4/292-298.htm Accessed 13 September 2022.

 5. “Alcohol, Hormones, and Postmenopausal Women.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6761897/ Accessed 13 September 2022.

 6. “Alcohol use and menopause.” https://doi.org/10.1097/GME.0000000000000631 Accessed 13 September 2022.

 7. “Can alcohol promote aromatization of androgens to estrogens? A review.” https://doi.org/10.1016/S0741-8329(00)00124-5 Accessed 13 September 2022.

 8. “Determinants of hot flashes and night sweats.” https://doi.org/10.1080/03014460500421338 Accessed 13 September 2022.

 9. “Estrogen-gut microbiome axis: Physiological and clinical implications.” https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2017.06.025 Accessed 13 September 2022.

 10. “The effects of moderate alcohol consumption on female hormone levels and reproductive function.” https://doi.org/10.1093/alcalc/35.5.417 Accessed 13 September 2022.

 11. “Menopause, ageing, and alcohol use disorders in women.” https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2018.03.006 Accessed 13 September 2022.


0 kommentarer

Comments


bottom of page