top of page
  • Skribentens bildMalin Andersson

Movember och klimakteriet: Finns det samband?

Bli inte förvånad om du ser mustascher i alla former och storlekar under de närmaste veckorna. För många representerar november månad en global rörelse av stöd och medvetenhet.


I en månadslång rörelse känd som "Movember" eller "No-Shave November", läggs rakhyvlar runt om i världen på hyllan i utbyte mot befriat och vilt hår, särskilt mustasch.


Så varför har november blivit så hårigt? Globala mustaschkampanjen uppmärksammas under november månad, med internationella mansdagen den 19:e som mittpunkt.


Den förväntade livslängden för män är statistiskt sett kortare än kvinnor och denna globala rörelse är ett svar på frågan: varför är det så?


November ägnas åt att öka medvetenheten om mäns hälsofrågor – från cancer till psykisk hälsa. Genom att lära dig mer om de problem som män möter, särskilt när de åldras, kan du hjälpa till att stötta de människor du bryr dig om.

Par gör yoga utanför.
Movember ökar medvetenheten om mäns hälsa.

En notis om språk

Även om könsbaserat språk som "man" och "män" kommer att användas i följande diskussion kring mäns hälsa, ser vi hur detta språk kan vara exkluderande för de som identifierar sig som trans eller icke-binära.


Frågor som prostatacancer, testikelcancer och psykiska utmaningar kan påverka alla som tilldelades det manliga könet vid födsel, även om det är inte är så man identifierar sig.


Utmana skadliga stigmatiseringar

En av de största utmaningarna för mäns hälsa är den till synes enkla men grundläggande komplicerade handlingen att söka hjälp. Könsnormer, eller de sociala förväntningar och påtryckningar som är förknippade med maskulinitet och femininitet, kan vara djupt skadliga.


En traditionell syn på maskulinitet betonar "att tuffa till sig." Förväntningarna på att vara helt självförsörjande kan kommuniceras explicit eller tyst internaliseras, vilket kan öppna dörren till isolering.


Detta odlar en känsla av skam hos många män och avskräcker dem från att få hjälp när de behöver det.


Statistiskt sett är män mindre benägna att söka hjälp eller prata om hur de mår – oavsett om de utmaningar de möter är fysiska, känslomässiga eller mentala.


Genom att uppmuntra de i ditt liv att vara öppna om sina erfarenheter kan du hjälpa dem att ta itu med problem innan de blir mer allvarliga.

Par som står utanför i snön.
Det finns många sätt du kan stötta männen i ditt liv.

Finns det ett "manligt klimakteriet?"

Innan vi går in på frågor om mäns hälsa, låt oss ta itu med en fråga som vi ofta får - finns det något sådant som "manligt klimakteriet?"


Det korta svaret? Nej. Även om män kan uppleva frustrerande symptom på åldrande, genomgår deras kroppar inte den process som motsvarar klimakteriet.


Klimakteriet orsakas av en stor förändring av hormoner under medelåldern, vilket leder till symptom som värmevallningar och sömnproblem som är förknippade med denna övergång.


Östrogen spelar en nyckelroll i kvinnokroppens funktion och utveckling. Även om den manliga kroppen också skapar detta hormon, är östrogennivåerna högre hos kvinnor.


På samma sätt är testosteron ett betydande hormon i den manliga kroppen. Även om testosteron finns hos kvinnor, producerar den manliga kroppen mer.


När den kvinnliga kroppen når medelåldern, sjunker östrogennivåerna avsevärt i en övergång som kallas klimakteriet. Det finns inget motsvarande hormonfall för den manliga kroppen.


Testosteronnivåerna sjunker med åldern – men förändringen sker gradvis. En testosteronbrist känd som hypogonadism kan utvecklas senare i livet, men de flesta äldre män kommer att ha hormonnivåer inom ett normalt intervall.


Män i medelåldern kan uppleva symptom som humörsvängningar, erektil dysfunktion, lägre sexlust, ökat kroppsfett och ökad trötthet, men det är helt enkelt symptom på åldrande.


Även om det inte finns någon manlig motsvarighet till klimakteriet, finns det flera betydande hälsoproblem som bör få ökad uppmärksamhet.

Par sitter på soffan leende.
November kan vara en bra tid att ägna lite extra uppmärksamhet åt männen i ditt liv.

Vilka är problemen för mäns hälsa?

Att vara medveten om de sjukdomar som påverkar främst mäns kan hjälpa dig att hjälpa dem att få stöd.


Prostatacancer

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerdiagnoserna för män och är dessutom är det bland de fem främsta orsakerna till cancerdöd för män.


Eftersom risken för prostatacancer ökar med åldern, rekommenderas att man börjar med screening vartannat till vart tredje år när man fyllt 50 år.


Eftersom prostatacancer verkar vara mer aggressiv hos svarta män, rekommenderas att screening för svarta män börjar vid 45 års ålder.


Dessutom ökar en familjehistoria av prostatacancer din risk att utveckla den. Att prata med en läkare är viktigt – särskilt om din personliga risk är högre.


Testikelcancer

Även om testikelcancer verkar vara ganska behandlingsbar, ökar den förekomsten – särskilt hos unga, vita män i västerländska länder.


Ofta kan testikelcancer identifieras i ett tidigt skede, ofta genom självundersökningar.


Vissa rekommenderar månatliga självundersökningar för personer mellan 15 och 55 år för att uppmuntra tidig behandling.


Om det finns en förändring i en eller båda testiklarna – såsom en knöl, hårdhet, förstoring eller smärta – ska du omedelbart kontakta din läkare.


Psykisk hälsa och självmordsprevention

Psykisk hälsa är ett av de viktigaste områdena där män är mindre benägna att få den vård de behöver.


Statistiskt sett är män mer benägna att begå självmord än kvinnor. Denna olikhet har ofta tillskrivits de skadliga maskulinitetsnormer som avskräcker från att få hjälp och att utveckla hälsosamma copingbeteenden.


Enligt en studie hade 37 % av de män som hade upplevt behov av psykisk vård avstått från att söka sådan vård.


I Sverige visade en studie att 57 % av männen med depression och/eller ångest inte hade sökt vård under det senaste året.


Även om de kan vara skeptiska till att få stöd för psykisk hälsa, är det viktigt för dem att förstå att de inte är "mindre" av någonting. Alla förtjänar vård.

Par som sitter utanför och pratar och ler.
Ett sätt att ge stöd är att uppmuntra kommunikation och att aktivt lyssna.

Att ge stöd

Precis som det är viktigt att ha någon som går bredvid dig när du navigerar i klimakteriets vändningar, kan du uppmuntra männen i ditt liv att ta en mer aktiv roll i deras fysiska och mentala resa.


Naturligtvis är alla sin egen individ. Möt de människor du bryr dig om där de är. Uppmuntra dem att vara ärliga och öppna.


Det finns många sätt att främja hälsosamt åldrande. Som alltid, utforska (och lägg till) den här listan.


Uppmuntra ärlighet

Att säga till när något kan kännas "avstängt" kan kickstarta processen att få hjälp.


Fundera på att fråga hur de mår. Försök ditt bästa att lyssna utan avbrott och dömande då internaliserad skam från maskulinitetsnormer kan blossa upp.

Uppmuntra dem att vidta åtgärder, som att besöka sin primärvårdsgivare. Du ansvarar inte för att åtgärda något, men du kan finnas där och ge stöd.


Screena regelbundet

Det är viktigt att screena för hälsotillstånd som cancer. På ett sätt som du kan, påminn dem om att utföra självtester för eventuella avvikelser och/eller uppmuntra dem att kontakta sin läkare.

Försök att checka in och följa upp för att hjälpa dem i processen.


Håll er aktiva tillsammans

Det är viktigt för ditt fysiska och psykiska välbefinnande att komma ut och röra på sig med vänner och familj. Att hålla sig aktiv kan lindra stressnivåer och ge hälsosamma utlopp.

Träna med dem eller utforska ett nytt område. Detta kommer inte bara att vara till hjälp för dem, men det kommer säkert att hjälpa ditt välbefinnande samtidigt.


Ha tålamod

Du är inte ensamt ansvarig för någon annans hälsa – även om du bryr dig om dem. Även om du kanske gör ditt bästa för att stödja en annan person, måste du ta hand om dig själv också.


Åldrande är en komplex upplevelse för alla. Genom allt detta, ha tålamod med dig själv och andra när du navigerar hur du bäst kan ta hand om din hälsa och lycka.


Klausul: Denna webbplats tillhandahåller inte medicinsk rådgivning. Informationen, inklusive men inte begränsad till text, grafik, bilder och annat material som finns på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål. Inget material på denna webbplats är avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad vårdgivare med dina frågor angående ett medicinskt tillstånd eller behandling. Ignorera ej professionell medicinsk rådgivnin och vänmed att söka vård på grund av något du har läst på denna webbplats.


Referenser:

1. “Aging and the Male Reproductive System.” https://doi.org/10.1210/er.2018-00178. Accessed 31 October 2022.

2. “Changing Men's Health: Leading the Future.” https://doi.org/10.5534/wjmh.18101. Accessed 1 November 2022.

3. “Global patterns in testicular cancer incidence and mortality in 2020.” https://doi.org/10.1002/ijc.33999. Accessed 7 November 2022.

4. “Incidence of testicular cancer in trans women using gender-affirming hormonal treatment…” https://doi.org/10.1111/bju.15575. Accessed 3 November 2022.

5. “Male Menopause: Myth vs. Fact.” https://doi.org/10.1210/jc.2014-v99i10-49A. Accessed 31 October 2022.

6. “Masculine gender-role stress: predictor of anger, anxiety, and health-risk behaviors.” https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_12. Accessed 1 November 2022.

7. “Poorer mental well-being and prior unmet need for mental healthcare: a longitudinal…” https://doi.org/10.1186/s13690-021-00706-0. Accessed 31 October 2022.

8. “​​Prostate Cancer Incidence and Mortality: Global Status and Temporal Trends….” https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.811044. Accessed 7 November 2022.

9. “​​Worldwide Distribution, Risk Factors, and Temporal Trends of Testicular Cancer Incidence…” https://doi.org/10.1016/j.euo.2022.06.009. Accessed 7 November 2022.


0 kommentarer

Comments


bottom of page